Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:24:19Последна промяна: 2017-10-16 13:24:12
АОП номер: 00831-2017-0012 Статус: възложена

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал

Индивидуален номер на процедурата: 0002985
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894220
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277 - 607
Документи
 • Решение за откриване на процедурата №ОП-222/16.10.2017

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:25:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795365
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:25:23
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:25:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка №ОП-223/16.10.2017

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:26:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795390
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:26:14
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:26:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795404
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:26:50
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:26:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:27:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795416
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:27:16
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:27:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2-ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:27:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795438
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:27:51
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:27:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3- проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:28:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795471
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:28:38
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:28:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 - техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795511
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:29:34
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 -ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:30:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074795546
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:30:07
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от 13.11.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-14 10:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075502682
  Удостоверено време: 14.11.2017 10:53:37
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2017 08:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения № ОП-240/27.11.2017 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 10:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075804934
  Удостоверено време: 27.11.2017 10:02:47
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2017 08:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 11:07:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076030698
  Удостоверено време: 06.12.2017 11:07:34
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 09:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 11:07:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076030699
  Удостоверено време: 06.12.2017 11:07:37
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 09:07:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 11:07:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076030702
  Удостоверено време: 06.12.2017 11:07:40
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 09:07:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № ОП-245/06.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 11:08:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076030730
  Удостоверено време: 06.12.2017 11:08:29
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 09:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП до "Д и М инвестмънт" ООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 13:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076649698
  Удостоверено време: 03.01.2018 13:22:58
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 11:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв - 11

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-08 10:33:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077669896
  Удостоверено време: 08.02.2018 10:33:21
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2018 08:33:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка № ОП-25/08.02.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-08 10:34:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077669977
  Удостоверено време: 08.02.2018 10:34:33
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2018 08:34:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори