Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:24:19Последна промяна: 2017-10-16 13:24:12
АОП номер: 00831-2017-0012 Статус: приключена

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал

Индивидуален номер на процедурата: 0002985
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894220
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277 - 607
Документи