Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-10-16 12:59:46Последна промяна: 2017-10-16 12:59:33
АОП номер: 00831-2017-0011 Статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти по 12 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002984
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 180000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи
 • Решение за откриване на процедурата №ОП-220/16.10.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:00:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794578
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:00:53
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:00:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка №ОП-221/16.10.2017 г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:01:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794620
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:01:55
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:01:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:02:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794645
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:02:39
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:02:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:03:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794666
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:03:13
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:03:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:03:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794690
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:03:45
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:03:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 - проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:04:23
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794707
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:04:23
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:04:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 - предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:05:22
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794749
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:05:22
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:05:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 - Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:05:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794767
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:05:53
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:05:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/10.11.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 15:39:51
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075428071
  Удостоверено време: 10.11.2017 15:39:51
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 13:39:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 11:06:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075753110
  Удостоверено време: 24.11.2017 11:06:35
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 09:06:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2/24.11.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:55:41
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076313650
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:55:41
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:55:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/04.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:56:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076313669
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:56:33
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:56:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4/14.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:57:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076313702
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:57:38
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:58:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076313726
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:58:24
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:58:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № ОП-249/18.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:59:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076313782
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:59:26
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:59:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение № ОП-2 от 03.01.2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 10:08:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076643138
  Удостоверено време: 03.01.2018 10:08:35
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 08:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка-прекратяване ном. редове

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 10:11:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076643215
  Удостоверено време: 03.01.2018 10:11:14
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2018 08:11:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори