Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-08-11 12:31:44Последна промяна: 2017-08-11 12:31:29
АОП номер: 00831-2017-0010 Статус: приключена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив по 11 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002702
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 13400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи