Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:33:26Последна промяна: 2017-07-14 09:33:17
АОП номер: 00831-2017-0009 Статус: приключена

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0002601
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 78000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277 607
Документи
 • Решение № ОП-191/14.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:34:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403425
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:34:36
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:34:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление № ОП-192/14.07.2017 г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:35:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403469
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:35:35
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:36:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403520
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:36:36
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:36:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:37:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403551
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:37:16
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:37:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:37:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403581
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:37:54
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:37:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 - проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:38:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403617
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:38:41
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:38:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 4 - техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:39:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403650
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:39:18
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:39:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 - ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:40:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403677
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:40:00
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:40:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения № ОП-202/08.08.2017 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 11:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073090950
  Удостоверено време: 08.08.2017 11:12:17
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 08:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:08:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073178721
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:08:15
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:08:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:08:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073178742
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:08:41
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:09:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073178777
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:09:41
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:09:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител № ОП-203/11.08.2017

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:11:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073178827
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:11:02
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:11:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 73

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 13:35:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074373909
  Удостоверено време: 28.09.2017 13:35:14
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 10:35:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка № ОП-216

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 13:36:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074373941
  Удостоверено време: 28.09.2017 13:36:08
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 10:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № ОП-263

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 10:21:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092144371
  Удостоверено време: 01.11.2018 10:21:38
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 08:21:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори