Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-03-20 13:37:44Последна промяна: 2017-03-20 13:37:36
АОП номер: 00831-2017-0005 Статус: приключена

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0002111
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 78000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277607
Документи