Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 10:47:27Последна промяна: 2017-03-09 10:47:09
АОП номер: 00831-2017-0003 Статус: приключена

Доствка на лабораторни реактиви и консумативи по 58 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002071
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 204500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277607
Документи