Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив по 225 номенклатурни единици

Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:13:11Последна промяна: 2017-01-03 11:22:30
АОП номер: 00831-2016-0005 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив по 225 номенклатурни единици

Индивидуален номер на процедурата: 0001825
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-09 14:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:13:11
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:13:11
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:13:11
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:13:11
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 11:20:28
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-27 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-25 17:00:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-28 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 11:25:40
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 17:27:38
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 15:00:00
 • Договор 80

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 09:21:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064075051
  Удостоверено време: 04.01.2017 09:21:50
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 07:21:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 81

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 09:21:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064075064
  Удостоверено време: 04.01.2017 09:21:55
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 07:21:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 82

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 09:22:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064075072
  Удостоверено време: 04.01.2017 09:22:00
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 07:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 83

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 09:22:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064075079
  Удостоверено време: 04.01.2017 09:22:04
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 07:22:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 80

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 10:19:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076671336
  Удостоверено време: 04.01.2018 10:19:34
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 08:19:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 81

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 10:20:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076671372
  Удостоверено време: 04.01.2018 10:20:48
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 08:20:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 82

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 10:22:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076671401
  Удостоверено време: 04.01.2018 10:22:00
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 08:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 83

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 10:23:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076671466
  Удостоверено време: 04.01.2018 10:23:56
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 08:23:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори