Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47Последна промяна: 2017-01-03 11:02:02
АОП номер: 00831-2016-0006 Статус: приключена

Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001824
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 100000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894220
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 15:58:47
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 15:31:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063953587
  Удостоверено време: 03.01.2017 15:31:18
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 13:31:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:11:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064931359
  Удостоверено време: 10.01.2017 14:11:39
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 12:11:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 12:41:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065144572
  Удостоверено време: 16.01.2017 12:41:13
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 10:41:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 12:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065144599
  Удостоверено време: 16.01.2017 12:41:59
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 10:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 12:42:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065144626
  Удостоверено време: 16.01.2017 12:42:40
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 10:42:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение ОП-9

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 12:43:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065144652
  Удостоверено време: 16.01.2017 12:43:26
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 10:43:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 20

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-22 13:20:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067393010
  Удостоверено време: 22.02.2017 13:20:31
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2017 11:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-22 13:21:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067393059
  Удостоверено време: 22.02.2017 13:21:53
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2017 11:21:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление № ОП-45 от 22.03.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 11:40:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079441242
  Удостоверено време: 22.03.2018 11:40:25
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 09:40:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори