Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

СМР на помещения, находящи се в сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-04-10 15:00:10Последна промяна: 2017-04-10 14:59:13
Документи
 • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл. 29, ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 14:56:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069231777
  Удостоверено време: 10.04.2017 14:56:17
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 11:56:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад № ОП-96 - Методика за оценка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 14:58:02
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069231859
  Удостоверено време: 10.04.2017 14:58:02
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 11:58:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приемо-предавателен протокол № ОП-97 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 14:59:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069231907
  Удостоверено време: 10.04.2017 14:59:11
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 11:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори