Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на медицински консумативи и материали

Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:30:00Последна промяна: 2017-01-03 17:30:13
ID номер: 9035658 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи и материали

Индивидуален номер на процедурата: 0001848
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 57000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-17 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:30:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:30:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:30:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:30:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 17:16:18
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 17:16:51
 • Договор 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 17:17:48
 • Договор 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 17:17:48
 • Договор 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 17:17:48
 • Договор 10

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 17:17:48
 • Договор 16

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 17:17:48
 • Извършени плащания м.март 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 17:21:17
 • Информация за извършени плащания през м. април 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 17:21:58
 • Информация за извършени плащания м.май 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:22:55
 • Информация за извършени плащания м.юли 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 17:24:15
 • Информация за извършени плащания м. август 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 17:25:52
 • Информация за извършени плащания м. септември 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 17:00:00
 • Информация за извършени плащания м. Октомври 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 17:00:00
 • Информация за плащания през месец Ноември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 17:28:00
 • Информация за плащания през месец Декември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 17:28:49
 • Информация за плащания през месец Март 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 17:29:28
 • Информация за освободени гаранции през Март 2016

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 17:29:28