Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на апарат (ехограф) за ултразвукова диагностика с цветен доплер за нуждите на МТБ - Пловдив. Монтаж пускане в експлоатация, обучение на персонала на МТБ –Пловдив и гаранционна поддръжка ”, съгласно приложена спецификация

Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00Последна промяна: 2017-01-03 17:01:54
ID номер: 9035401 Статус: възложена

Доставка на апарат (ехограф) за ултразвукова диагностика с цветен доплер за нуждите на МТБ - Пловдив. Монтаж пускане в експлоатация, обучение на персонала на МТБ –Пловдив и гаранционна поддръжка ”, съгласно приложена спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0001846
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 57000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33112200
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00
 • Образци на документи от 1 до 12

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 16:58:43
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 16:59:12
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 16:59:47
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 16:00:00
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-16 17:00:58
 • Информация гаранция

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-01-19 17:00:58