Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло

Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:00Последна промяна: 2017-01-03 16:50:07
ID номер: 9035969 Статус: възложена

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло

Индивидуален номер на процедурата: 0001845
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 22000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 98310000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 16:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 16:44:25
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-25 16:44:25
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 16:45:31
 • Информация за извършени плащания през м. март 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 16:46:00
 • Информация за плащания през месец април 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 16:47:08
 • Информация за извършени плащания м.май 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 16:47:58
 • Информация за извършени плащания м.юли 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 16:48:40
 • Информация за извършени плащания м.август 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 16:48:40
 • Информация за извършени плащания м.септември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-16 16:49:59
 • Информация за извършени плащания м.октомври 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 16:50:58
 • Информация за извършени плащания м.ноември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 16:51:38
 • Информация за извършени плащания м.декември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 16:52:09
 • Информация за извършени плащания м.февруари 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-16 16:52:49
 • Информация за освободени гаранции през месец Април 2016

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 16:53:00