СНЦ МИГ Нови Пазар-Каспичан

Организиране и провеждане на обучения за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територия "Нови пазар-Каспичан" при изпълнение на Стратегията за местно развитие.

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00Последна промяна: 2017-05-05 09:21:20
ID номер: 9040721 Статус: възложена

Организиране и провеждане на обучения за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територия "Нови пазар-Каспичан" при изпълнение на Стратегията за местно развитие. Настоящата поръчка е в изпълнение на договор № РД 50-99/13.06.2012г. между МЗХ, ДФЗ-РА и "МИГ Нови пазар-Каспичан" за прилагане на Стратегията за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002311
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Нови Пазар
Прогнозна стойност: 38758.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80511000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 17:00:00
 • Таблица обособена позиция 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 17:00:00
 • Таблица обособена позиция 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 17:00:00
 • Таблица обособена позиция 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 17:00:00
 • Договор за предоставяне на услуга - Позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Техническа оферта - Позиция 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Ценова оферта - Позиция 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Договор за предоставяне на услуга - Позиция 2 и 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Техническа оферта - Позиция 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Ценова оферта - Позиция 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Техническа оферта - Позиция 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15
 • Ценова оферта - Позиция 3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 15:15:15