МИГ Свиленград Ареал

Договор за обслужване от Служба по трудова медицина и медицински услуги, обхващащи обем от дейности, съгласно Наредба №3/2008 г. за Службите по трудова медицина, Наредба №5/1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и ЗЗБУТ”

Дата и час на публикуване: 2022-06-16 10:39:29
Документи
 • Договор за обслужване от Служба по трудова медицина и медицински услуги, обхващащи обем от дейности, съгласно Наредба №3/2008 г. за Службите по трудова медицина, Наредба №5/1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и ЗЗБУТ”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-06-16 10:40:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000186856491
  Удостоверено време: 16.06.2022 10:40:42
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2022 07:40:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори