СНЦ МИГ - Сандански

„Организиране и провеждане на среща и заседания с потенциалния партньор и служители на МИГ Сандански, УС и ОС и експерти по проекта“

Дата и час на публикуване: 2019-04-17 10:11:21Последна промяна: 2019-04-17 10:07:26
Допълнителна информация по процедурата

Организиране и провеждане на среща и заседания с потенциалния партньор за служители на МИГ Сандански, УС и ОС и експерти по проекта (модератор и преводач) в населено място Палата, регион Молизе, Италия по проект "Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности".

Документи