СНЦ МИГ - Сандански

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 2
процедура по чл.20, ал.4

Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ "Местна инициативна група Сандански-МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 10:48:57
процедура по чл.20, ал.4

"Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:50:53
процедура по чл.20, ал.4

Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 15:07:44
процедура по чл.20, ал.4

"Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2018-01-12 11:39:25
процедура по чл.20, ал.4

"Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2017-11-13 11:09:37