СНЦ МИГ - Сандански

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 2
процедура по чл.20, ал.4

"Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2018-01-12 11:39:25
процедура по чл.20, ал.4

"Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански"

Дата и час на публикуване: 2017-11-13 11:09:37
процедура по чл.20, ал.4

Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански

Дата и час на публикуване: 2017-10-30 14:21:05
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на офис оборудване

Дата и час на публикуване: 2017-10-30 14:12:01
процедура по чл.20, ал.4

Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер

Дата и час на публикуване: 2016-12-06 14:38:51