Сдружение МИГ Поморие

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали“ и Обособена позиция 2: „Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:15:15
Документи
 • Покана към Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:19:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945508
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:19:51
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:19:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:19:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945525
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:08
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана към Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:20:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945529
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:14
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:20:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945539
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:19
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 10:56:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150964680
  Удостоверено време: 28.05.2021 10:56:18
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 07:56:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 10:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150964684
  Удостоверено време: 28.05.2021 10:56:21
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 07:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 10:56:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150964688
  Удостоверено време: 28.05.2021 10:56:24
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 07:56:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 10:56:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150964693
  Удостоверено време: 28.05.2021 10:56:27
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 07:56:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-17 11:26:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158094130
  Удостоверено време: 17.08.2021 11:26:27
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2021 08:26:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-17 11:26:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158094138
  Удостоверено време: 17.08.2021 11:26:30
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2021 08:26:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ОП1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-30 14:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159107034
  Удостоверено време: 30.08.2021 14:56:08
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2021 11:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ОП2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-30 14:56:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159107041
  Удостоверено време: 30.08.2021 14:56:11
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2021 11:56:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изпълнен договор ОП1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-07 11:39:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171164089
  Удостоверено време: 07.01.2022 11:39:28
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2022 09:39:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изпълнен договор ОП2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-07 11:39:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171164092
  Удостоверено време: 07.01.2022 11:39:31
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2022 09:39:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори