Сдружение МИГ Поморие

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали“ и Обособена позиция 2: „Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:15:15
Документи
 • Покана към Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:19:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945508
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:19:51
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:19:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:19:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945525
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:08
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана към Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:20:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945529
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:14
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:20:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147945539
  Удостоверено време: 23.04.2021 10:20:19
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2021 07:20:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори