Сдружение МИГ Поморие

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали“ и Обособена позиция 2: „Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:05:57Последна промяна: 2020-06-04 11:05:16
Документи
 • Покана към Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2020 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:07:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125371852
  Удостоверено време: 04.06.2020 11:07:01
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 08:07:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 1/15.10.2018 г. по Обособена позиция 1 за 2020 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125371860
  Удостоверено време: 04.06.2020 11:07:04
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 08:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана към Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2020 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125371865
  Удостоверено време: 04.06.2020 11:07:07
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 08:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Покана по Рамково споразумение 2/15.10.2018 г. по Обособена позиция 2 за 2020 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:07:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125371871
  Удостоверено време: 04.06.2020 11:07:09
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 08:07:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 12:12:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127799269
  Удостоверено време: 07.07.2020 12:12:09
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 09:12:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 12:12:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127799272
  Удостоверено време: 07.07.2020 12:12:12
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 09:12:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 12:12:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127799275
  Удостоверено време: 07.07.2020 12:12:15
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 09:12:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-07 12:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127799280
  Удостоверено време: 07.07.2020 12:12:17
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2020 09:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор по ОП1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-11 12:12:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130374582
  Удостоверено време: 11.08.2020 12:12:15
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2020 09:12:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор по ОП2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-11 12:12:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130374590
  Удостоверено време: 11.08.2020 12:12:20
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2020 09:12:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ОП1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 15:37:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134157708
  Удостоверено време: 09.10.2020 15:37:54
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 12:37:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ОП2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-09 15:38:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134158006
  Удостоверено време: 09.10.2020 15:38:24
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2020 12:38:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изпълнен договор по ОП1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-19 14:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166665877
  Удостоверено време: 19.11.2021 14:13:51
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2021 12:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изпълнен договор по ОП2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-19 14:13:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166665881
  Удостоверено време: 19.11.2021 14:13:54
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2021 12:13:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори