Сдружение МИГ Поморие
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 1
вътрешен конкурентен избор

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени

Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:15:15
вътрешен конкурентен избор

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени

Дата и час на публикуване: 2020-06-04 11:05:57
вътрешен конкурентен избор

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие“ ", с две обособени

Дата и час на публикуване: 2019-02-27 14:57:13