Сдружение МИГ Поморие

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 05561-2018-0001статус: затворена

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-12 13:58:12