МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и лицензиране на дигитален мамограф - втора употреба за нуждите на Отделение по Образна диагностика, гр. Сандански на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, съгласно Техническа спецификация на възложителя

Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:39:22Последна промяна: 2020-06-10 18:39:12
ID номер: 9099406 Статус: затворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експолоатаця, обучение за работа и лицензиране на дигитален мамограф - втора употреба за нуждите на Отделение по образна диагностика, гр. Сандански. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006421
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33111650
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894134
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:10
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894136
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:14
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894137
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:17
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894138
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:20
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на мед. апаратура - неразделна част от Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894139
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:23
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 4 Ценово предложение - образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894140
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:26
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894141
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:29
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 6 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894142
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:33
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:55:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125894148
  Удостоверено време: 10.06.2020 18:55:36
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 15:55:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изменение на обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-06-17 14:18:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126429075
  Удостоверено време: 17.06.2020 14:18:03
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2020 11:18:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-17 14:23:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126429563
  Удостоверено време: 17.06.2020 14:23:54
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2020 11:23:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията по разглеждане и оценка на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-08 09:29:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127837144
  Удостоверено време: 08.07.2020 09:29:08
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2020 06:29:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-26 20:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129316518
  Удостоверено време: 26.07.2020 20:02:03
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2020 17:02:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-05 21:56:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129924443
  Удостоверено време: 05.08.2020 21:56:24
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2020 18:56:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 на комисията- утвърден от възложителя

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-05 21:56:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129924444
  Удостоверено време: 05.08.2020 21:56:28
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2020 18:56:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори