МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия – платна, ушиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:04:29
АОП номер: 00998-2020-0007 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия - платна и ушиватели за нуждите на Хирургично отделение, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006404
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 140000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841652
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:03
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841657
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:06
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841658
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:09
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - Приложение № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841659
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:13
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ЕЕДОП - Приложение № 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841660
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:16
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841662
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:21
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - Приложение № 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841663
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:25
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор - Приложение № 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841664
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:28
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация - Приложение № 6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841669
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:31
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация - приложение № 7

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-09 23:21:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125841670
  Удостоверено време: 09.06.2020 23:21:34
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2020 20:21:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на Комисията за разглеждане и оценка на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-08 09:40:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127837870
  Удостоверено време: 08.07.2020 09:40:59
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2020 06:40:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-14 17:03:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128331232
  Удостоверено време: 14.07.2020 17:03:18
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2020 14:03:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347967
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:34
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347972
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:38
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 4 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347973
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:43
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347974
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:46
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към протоколите на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347975
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:50
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347976
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:54
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 22:57:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130347977
  Удостоверено време: 10.08.2020 22:57:58
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2020 19:57:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-07 18:10:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132022604
  Удостоверено време: 07.09.2020 18:10:19
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2020 15:10:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-07 18:10:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132022608
  Удостоверено време: 07.09.2020 18:10:23
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2020 15:10:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за коригиране на оценките

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-07 18:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132022610
  Удостоверено време: 07.09.2020 18:10:26
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2020 15:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Протокол на комисията за коригиране на оценките

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-07 18:10:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132022611
  Удостоверено време: 07.09.2020 18:10:30
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2020 15:10:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 09-400/ 21.09.2020 г. за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-21 16:30:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133011058
  Удостоверено време: 21.09.2020 16:30:41
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2020 13:30:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка 1

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-06 11:59:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135811868
  Удостоверено време: 06.11.2020 11:59:41
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2020 09:59:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с РСР ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-06 11:59:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135811875
  Удостоверено време: 06.11.2020 11:59:45
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2020 09:59:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-23 22:46:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137147501
  Удостоверено време: 23.11.2020 22:46:38
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2020 20:46:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Уелкеър

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-23 22:46:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137147506
  Удостоверено време: 23.11.2020 22:46:44
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2020 20:46:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Ка- М Медикъл

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-24 12:20:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137169388
  Удостоверено време: 24.11.2020 12:20:44
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2020 10:20:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Истлинк

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-03 20:41:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137710308
  Удостоверено време: 03.12.2020 20:41:56
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2020 18:41:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори