МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект -гр. Сандански, Паркова зона

Дата и час на публикуване: 2020-03-31 16:59:13
АОП номер: 00998-2020-0006 Статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, за обект - гр. Сандански, Паркова зона. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006227
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:16:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039211
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:16:37
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:16:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:16:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039216
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:16:42
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:16:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:16:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039218
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:16:54
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:16:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039219
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:01
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:16:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039217
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:16:49
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:16:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039224
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:06
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 4 - Ценово предложение - образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039225
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:10
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 - Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039227
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:14
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 6 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039228
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:20
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 7 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 21:17:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121039229
  Удостоверено време: 31.03.2020 21:17:25
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 18:17:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 19:22:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121984116
  Удостоверено време: 15.04.2020 19:22:16
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 16:22:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-25 17:24:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124752621
  Удостоверено време: 25.05.2020 17:24:07
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2020 14:24:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 17:23:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124866351
  Удостоверено време: 27.05.2020 17:23:40
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2020 14:23:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 19:03:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125405403
  Удостоверено време: 04.06.2020 19:03:34
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 16:03:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 19:03:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125405404
  Удостоверено време: 04.06.2020 19:03:38
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 16:03:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисята

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 19:03:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125405407
  Удостоверено време: 04.06.2020 19:03:43
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 16:03:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-04 19:03:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125405411
  Удостоверено време: 04.06.2020 19:03:47
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2020 16:03:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Протокол № 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-05 10:41:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125425179
  Удостоверено време: 05.06.2020 10:41:10
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2020 07:41:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-01 15:48:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127410561
  Удостоверено време: 01.07.2020 15:48:57
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2020 12:48:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на нетна активна ел. енергия

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-11 16:42:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130391380
  Удостоверено време: 11.08.2020 16:42:21
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2020 13:42:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори