МБАЛ Югозападна Болница ООД

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ IOMEPROL ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД, ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Дата и час на публикуване: 2020-01-23 18:48:09
АОП номер: 00998-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на лекарствен продукт Iomeprol за нуждите на МБАЛ Югозападна болница ООД, по периодични заявки в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005918
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 147862.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696800
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844111
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:14
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844113
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:20
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844114
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:25
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844115
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:29
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844116
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:32
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 - образец на Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844117
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:36
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 - образец на Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844122
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:41
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 - Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844124
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:45
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844125
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:48
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 7 - Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 19:01:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116844126
  Удостоверено време: 23.01.2020 19:01:52
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 17:01:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня и часа за отваряне на ценовата оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 21:12:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118057423
  Удостоверено време: 13.02.2020 21:12:31
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 19:12:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:08:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119263017
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:08:19
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:08:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:08:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119263037
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:08:21
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:08:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:08:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119263064
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:08:25
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:08:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:08:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119263089
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:08:28
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-16 15:58:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122151152
  Удостоверено време: 16.04.2020 15:58:17
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2020 12:58:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-16 16:00:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122152225
  Удостоверено време: 16.04.2020 16:00:17
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2020 13:00:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори