МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на нови, неупотребявани автомобили за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, съгласно техническа спецификация, чрез лизинг с право на закупуване.

Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:00Последна промяна: 2018-08-17 17:05:02
АОП номер: 00998-2018-0006 Статус: възложена

Доставка на 4 броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, съгласно техническа спецификация, чрез лиизнг, с право на закупуване.

Индивидуален номер на процедурата: 0004072
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 138000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска- юрист
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036139
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:10
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036140
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:13
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • 1-ва стр. на Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036142
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:16
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036143
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:20
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 към Документацията за участие - Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036144
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:23
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 към Документацията за участие - образец на е-ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036146
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:52:26
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:52:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:56:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036163
  Удостоверено време: 17.08.2018 23:56:34
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 20:56:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение - образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-18 00:00:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090036212
  Удостоверено време: 18.08.2018 00:00:27
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2018 21:00:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-18 11:34:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090038586
  Удостоверено време: 18.08.2018 11:34:03
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2018 08:34:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение на основание чл. 180 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-24 16:27:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090150518
  Удостоверено време: 24.08.2018 16:27:28
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2018 13:27:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по условията на процедурата по запитване от 31.08.2018 г.

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-02 23:21:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090370577
  Удостоверено време: 02.09.2018 23:21:21
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2018 20:21:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 17:18:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090827996
  Удостоверено време: 17.09.2018 17:18:07
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 14:18:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня на отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-05 12:15:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091293179
  Удостоверено време: 05.10.2018 12:15:16
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2018 09:15:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:05:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091549357
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:05:36
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:05:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:06:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091549372
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:06:25
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:06:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:13:34
  Дата и час на промяна: 2018-10-13 14:00:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550269
  Удостоверено време: 13.10.2018 14:00:11
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 11:00:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 14:01:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550294
  Удостоверено време: 13.10.2018 14:01:11
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 11:01:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 12:00:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093454780
  Удостоверено време: 13.12.2018 12:00:48
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 10:00:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 12:00:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093454782
  Удостоверено време: 13.12.2018 12:00:52
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 10:00:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори