МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нов стационарен ехограф за нуждите на Кардиологично отделение в МБАЛ ”Югозападна болница” ООД гр. Сандански, съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2018-05-25 22:44:10Последна промяна: 2018-05-25 21:08:46
АОП номер: 00998-2018-0004 Статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с един брой нов стационарен ехограф за нуждите на Кардиологично отделение на МБАЛ Югозападна болница ООД, гр. Сандански, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003780
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33112200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
Документи