МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия- платна, съшиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки на Възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:37:50
АОП номер: 00998-2018-0003 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия- платна, съшиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ Югозападна болница ООД, по периодични заявки на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003396
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 125000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:48:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078232146
  Удостоверено време: 26.02.2018 22:48:03
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 20:48:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:49:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078232157
  Удостоверено време: 26.02.2018 22:49:07
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 20:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата и приложения към нея

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:50:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078232173
  Удостоверено време: 26.02.2018 22:50:23
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 20:50:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 22:11:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083314688
  Удостоверено време: 14.05.2018 22:11:20
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 19:11:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 15:18:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084640235
  Удостоверено време: 01.06.2018 15:18:53
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 12:18:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 15:45:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086045646
  Удостоверено време: 19.06.2018 15:45:17
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 12:45:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 15:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086045652
  Удостоверено време: 19.06.2018 15:45:21
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 12:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към Протокол 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 15:45:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086045660
  Удостоверено време: 19.06.2018 15:45:24
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 12:45:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 15:45:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086045669
  Удостоверено време: 19.06.2018 15:45:28
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 12:45:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 15:45:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086045679
  Удостоверено време: 19.06.2018 15:45:31
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 12:45:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-09 12:10:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089657997
  Удостоверено време: 09.08.2018 12:10:17
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2018 09:10:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществената поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-09 12:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089660624
  Удостоверено време: 09.08.2018 12:53:37
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2018 09:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори