МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:17:57
АОП номер: 00998-2020-0005 Статус: отворена

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006190
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 2095000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:20:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120881429
  Удостоверено време: 26.03.2020 17:20:38
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 15:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:20:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120881434
  Удостоверено време: 26.03.2020 17:20:41
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 15:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:13:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120882661
  Удостоверено време: 26.03.2020 18:13:54
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 16:13:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883787
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:27
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 4 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883789
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:32
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883790
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:35
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 6 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883792
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:40
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 7 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883793
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:44
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.1- Техническа спецификация за Мед. консумативи за всички отделения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:17:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883810
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:17:01
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:17:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.2 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Клинична лаборатория

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:18:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883835
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:18:42
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:18:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.3 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Микробиология

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:20:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883851
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:20:07
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:20:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.4 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Клинична патология

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:21:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883870
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:21:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.5 - Техническа спецификация - Мед. консумативи за хемодиализа

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:22:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883890
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:22:45
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:22:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 11:50:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120973847
  Удостоверено време: 30.03.2020 11:50:15
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 08:50:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори