МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:17:57
АОП номер: 00998-2020-0005 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006190
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 2095000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:20:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120881429
  Удостоверено време: 26.03.2020 17:20:38
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 15:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:20:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120881434
  Удостоверено време: 26.03.2020 17:20:41
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 15:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:13:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120882661
  Удостоверено време: 26.03.2020 18:13:54
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 16:13:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883787
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:27
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 4 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883789
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:32
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883790
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:35
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 6 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883792
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:40
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 7 Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:15:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883793
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:15:44
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:15:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.1- Техническа спецификация за Мед. консумативи за всички отделения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:17:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883810
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:17:01
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:17:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.2 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Клинична лаборатория

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:18:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883835
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:18:42
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:18:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.3 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Микробиология

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:20:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883851
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:20:07
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:20:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.4 Техническа спецификация - Мед. консумативи за Клинична патология

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:21:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883870
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:21:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1.5 - Техническа спецификация - Мед. консумативи за хемодиализа

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 19:22:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883890
  Удостоверено време: 26.03.2020 19:22:45
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 17:22:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 11:50:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120973847
  Удостоверено време: 30.03.2020 11:50:15
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 08:50:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 16:23:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121884184
  Удостоверено време: 13.04.2020 16:23:09
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 13:23:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изменена техническа спецификация - Мед. консумативи за всички отделения

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-21 11:25:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122321597
  Удостоверено време: 21.04.2020 11:25:59
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2020 08:25:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изменена техническа спецификация - Мед. консумативи за клинична лаборатория

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-21 11:25:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122321593
  Удостоверено време: 21.04.2020 11:25:57
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2020 08:25:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение и допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-21 11:25:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122321590
  Удостоверено време: 21.04.2020 11:25:53
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2020 08:25:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-08 16:49:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125552350
  Удостоверено време: 08.06.2020 16:49:58
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2020 13:49:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня и часа за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 18:41:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126329473
  Удостоверено време: 16.06.2020 18:41:35
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2020 15:41:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на деня за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-06-17 10:00:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126404757
  Удостоверено време: 17.06.2020 10:00:16
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2020 07:00:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня и часа за провеждане на публичен жребий на основанич чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-14 16:48:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128330245
  Удостоверено време: 14.07.2020 16:48:20
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2020 13:48:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:33:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370686
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:33:39
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:33:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:33:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370687
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:33:43
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:33:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 4 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:33:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370688
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:33:48
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:33:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 5 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:33:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370690
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:33:52
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:33:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370694
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:33:56
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:33:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към протоколите на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:34:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370695
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:34:00
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:34:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:34:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370696
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:34:03
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:34:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-27 22:34:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129370697
  Удостоверено време: 27.07.2020 22:34:08
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2020 19:34:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-08-17 13:24:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130834065
  Удостоверено време: 17.08.2020 13:24:55
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2020 10:24:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията по провеждане на публичен жребий

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-08-20 22:43:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131010539
  Удостоверено време: 20.08.2020 22:43:43
  Удостоверено време по UTC: 20.08.2020 19:43:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на решението за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-20 22:43:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131010540
  Удостоверено време: 20.08.2020 22:43:47
  Удостоверено време по UTC: 20.08.2020 19:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 09-399/ 21.09.2020 г.за изменение на Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-21 16:27:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133010905
  Удостоверено време: 21.09.2020 16:27:18
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2020 13:27:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Дъчмед Интернешънъл ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 22:01:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133309573
  Удостоверено време: 23.09.2020 22:01:18
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 19:01:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с РСР ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 22:01:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133309614
  Удостоверено време: 23.09.2020 22:01:24
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 19:01:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Лабекс Инжинеринг ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 22:01:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133309648
  Удостоверено време: 23.09.2020 22:01:30
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 19:01:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Марвена Диагностика ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 22:01:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133309678
  Удостоверено време: 23.09.2020 22:01:35
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 19:01:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Елпак Лизинг ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 22:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133309720
  Удостоверено време: 23.09.2020 22:01:41
  Удостоверено време по UTC: 23.09.2020 19:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Екомет- 90

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355674
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:50
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с АПР ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355661
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:43
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медитрейд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355653
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:37
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355649
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:31
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медиклим

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355647
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:26
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Билмед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355640
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:20
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Бикомед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 15:59:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133355634
  Удостоверено време: 24.09.2020 15:59:14
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 12:59:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - 18.09.2020 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 16:21:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133357067
  Удостоверено време: 24.09.2020 16:21:49
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 13:21:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - 21.09.2020 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 16:21:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133357073
  Удостоверено време: 24.09.2020 16:21:54
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 13:21:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Емония Фарматех

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 17:10:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133359498
  Удостоверено време: 24.09.2020 17:10:28
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 14:10:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Аквахим 2020

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 17:10:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133359501
  Удостоверено време: 24.09.2020 17:10:31
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 14:10:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Лаб Диагностика

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 17:10:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133359503
  Удостоверено време: 24.09.2020 17:10:34
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 14:10:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Ридаком

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 17:10:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133359505
  Удостоверено време: 24.09.2020 17:10:37
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 14:10:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Ка- М Медикъл

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-24 17:10:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133359506
  Удостоверено време: 24.09.2020 17:10:40
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2020 14:10:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Хелмед България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:40:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891304
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:40:22
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:40:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:42:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891359
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:42:38
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:42:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Диахим

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:44:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891376
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:44:05
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:44:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Оптим КО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:45:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891395
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:45:40
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:45:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката 01.10.2020 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:50:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891461
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:50:04
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:50:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка- 15.10.2020 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775458
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:31
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с РСР ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775461
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:37
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Б. Браун Медикъл - 18.09.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775464
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:42
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Б. Браун Медикъл ЕООД - 06.10.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775465
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:46
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Истлинк България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775466
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:51
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Ка- М Медикъл

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-19 22:00:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134775467
  Удостоверено време: 19.10.2020 22:00:58
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2020 19:00:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка 5

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-06 12:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135811979
  Удостоверено време: 06.11.2020 12:01:41
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2020 10:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Дъчмед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-06 12:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135811982
  Удостоверено време: 06.11.2020 12:01:44
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2020 10:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-26 23:52:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137276798
  Удостоверено време: 26.11.2020 23:52:10
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2020 21:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медикард

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-26 23:53:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137276815
  Удостоверено време: 26.11.2020 23:53:35
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2020 21:53:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Софтинформпродукт - Грозданов

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-26 23:54:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137276828
  Удостоверено време: 26.11.2020 23:54:56
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2020 21:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори