МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ „Югозападна болница” ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:32:53
АОП номер: 00998-2020-0003 Статус: отворена

Доставка на медицински изделия - водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено Инвазивна кардиология, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005942
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 520000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи