МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия - вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение към МБАЛ "Югозападна болница" ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2020-01-28 14:51:40
АОП номер: 00998-2020-0002 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия - вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение

Индивидуален номер на процедурата: 0005925
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 400000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи