МБАЛ Югозападна Болница ООД

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И СЪПЪТСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА

Дата и час на публикуване: 2019-05-20 15:07:16Последна промяна: 2019-05-16 11:03:52
АОП номер: 00998 - 2019- 0006 Статус: възложена

Доставка на мобилна система за медицинска помощ и съпътстващо оборудване за профилактика и диагностика. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004955
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 340961.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи