МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на Възложителя, съгласно Спецификация за 1 година.

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:05:24Последна промяна: 2018-12-10 14:05:05
АОП номер: 00998-2018-0008 Статус: възложена

Доставка на гориво за отопление - природен газ за нуждите на МБАЛ Югозападна болница ООД, гр. Сандански, по периодични заявки за 1 година; приблизително количество: 105 00 куб. метра. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004442
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 73500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи