МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект рентгенова тръба, съвместима с компютърен томограф Neusoft, тип Neu Viz 16

Дата и час на публикуване: 2018-10-23 14:37:49
АОП номер: 00998-2018-0007 Статус: възложена

Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект рентгенова тръба, съвместима с компютърен томограф Neusoft, тип Neu Viz 16. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004279
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 140000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи