МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, гр.Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:36:22
АОП номер: 00998-2018-0005 Статус: възложена

Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, гр. Сандански, по периодични заявки в зависимост от нуждите на възложителя съгласно спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004030
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 3500000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525754
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:41
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525758
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:43
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие- заглавна страница

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525760
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:46
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525761
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:48
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 към Докуменацията за участие- Спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525765
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:50
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 към Документацията за участие - е-ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525769
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:52
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 към Документацията за участие- Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525771
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:55
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Техническото предложение на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525773
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:57
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 към Документацията за участие- образец на Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:47:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525774
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:47:59
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:47:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 към Документацията за участие - Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:48:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089525776
  Удостоверено време: 07.08.2018 12:48:02
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 09:48:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 18:26:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090685054
  Удостоверено време: 12.09.2018 18:26:20
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 15:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-09-18 16:56:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090865702
  Удостоверено време: 18.09.2018 16:56:40
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2018 13:56:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-02 15:32:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091189573
  Удостоверено време: 02.10.2018 15:32:28
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2018 12:32:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:46:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550059
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:46:51
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:46:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:47:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550072
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:47:37
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:47:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:48:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550080
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:48:18
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:48:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Протоколи 3 и 4 и към Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:49:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550099
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:49:35
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:49:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 13:50:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550108
  Удостоверено време: 13.10.2018 13:50:10
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 10:50:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-13 14:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091550340
  Удостоверено време: 13.10.2018 14:04:22
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2018 11:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка със "Софарма Трейдинг" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 10:32:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093124281
  Удостоверено време: 03.12.2018 10:32:14
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 08:32:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка с "Медекс" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 10:32:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093124279
  Удостоверено време: 03.12.2018 10:32:09
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 08:32:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка с "Б. Браун Медикъл" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 10:32:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093124277
  Удостоверено време: 03.12.2018 10:32:06
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 08:32:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 10:32:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093124270
  Удостоверено време: 03.12.2018 10:32:03
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 08:32:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Булмар -МЛ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 13:43:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093208912
  Удостоверено време: 05.12.2018 13:43:38
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 11:43:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медофарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 13:43:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093208916
  Удостоверено време: 05.12.2018 13:43:41
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 11:43:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 13:43:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093208920
  Удостоверено време: 05.12.2018 13:43:44
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 11:43:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 13:43:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093208922
  Удостоверено време: 05.12.2018 13:43:47
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 11:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение на договор

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 13:18:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123336651
  Удостоверено време: 07.05.2020 13:18:02
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 10:18:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-07 13:18:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123336661
  Удостоверено време: 07.05.2020 13:18:07
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2020 10:18:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Медофарма

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-12-30 21:44:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000170508758
  Удостоверено време: 30.12.2021 21:44:12
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2021 19:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори