Многопрофилна болница за активно лечение Югозападна Болница ООД

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна диагностика в гр. Петрич към МБАЛ ”Югозападна болница” ООД

Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:51:23Последна промяна: 2018-02-05 11:01:34
АОП номер: 00998-2018- 0001 Статус: отворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране в АЯР и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна диагностика в гр. Петрич към МБАЛ Югозападна болница ООД. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003319
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33111600
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи