МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна диагностика в гр. Петрич към МБАЛ ”Югозападна болница” ООД

Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:51:23Последна промяна: 2018-02-05 11:01:34
АОП номер: 00998-2018- 0001 Статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране в АЯР и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна диагностика в гр. Петрич към МБАЛ Югозападна болница ООД. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003319
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33111600
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 11:00:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077561979
  Удостоверено време: 05.02.2018 11:00:24
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 09:00:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 11:01:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077562054
  Удостоверено време: 05.02.2018 11:01:27
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 09:01:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 23:57:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077587213
  Удостоверено време: 05.02.2018 23:57:22
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 21:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 23:59:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077587234
  Удостоверено време: 05.02.2018 23:59:17
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 21:59:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Документацията

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 00:01:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077587265
  Удостоверено време: 06.02.2018 00:01:23
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 22:01:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Документацията за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 00:27:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077587530
  Удостоверено време: 06.02.2018 00:27:29
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 22:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 21:52:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081841747
  Удостоверено време: 23.04.2018 21:52:23
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 18:52:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП за обявяване на деня, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:43:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083984389
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:43:32
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:43:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 21:11:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085112491
  Удостоверено време: 07.06.2018 21:11:57
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 18:11:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи от работата на комисията - протоколи и окончателен доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 21:13:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085112568
  Удостоверено време: 07.06.2018 21:13:49
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 18:13:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-13 12:35:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089864198
  Удостоверено време: 13.08.2018 12:35:51
  Удостоверено време по UTC: 13.08.2018 09:35:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-13 12:35:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089864201
  Удостоверено време: 13.08.2018 12:35:54
  Удостоверено време по UTC: 13.08.2018 09:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори