МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на възложителя съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2017-12-13 10:06:53
АОП номер: 00998-2017-0006 Статус: възложена

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ Югозападна болница ООД, гр. Сандански, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на възложителя съгласно спецификация. Приблизително количество: 120 000 куб. м. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003223
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 72000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-22 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи