Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

"Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-07-19 09:59:41
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-07-19 10:00:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155509078
  Удостоверено време: 19.07.2021 10:00:42
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2021 07:00:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договора

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-19 10:00:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155509083
  Удостоверено време: 19.07.2021 10:00:44
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2021 07:00:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-12 12:22:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157602377
  Удостоверено време: 12.08.2021 12:22:32
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2021 09:22:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за жребий

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-12 12:22:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157602389
  Удостоверено време: 12.08.2021 12:22:43
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2021 09:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:26:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159177453
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:26:40
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:26:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159177461
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:26:42
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:26:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159177467
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:26:45
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:26:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 1 "МЕДЕКС" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-14 15:49:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163236454
  Удостоверено време: 14.10.2021 15:49:21
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2021 12:49:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2 "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-14 15:49:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163236463
  Удостоверено време: 14.10.2021 15:49:24
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2021 12:49:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №3 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-14 15:49:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163236469
  Удостоверено време: 14.10.2021 15:49:28
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2021 12:49:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-14 15:49:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163236473
  Удостоверено време: 14.10.2021 15:49:31
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2021 12:49:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори