Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

"Доставка на лекарствени продукти по Рамково спораузмение № РД-11-158/26.03.2021г. за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-07-12 09:47:40
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-07-12 09:47:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000154875518
  Удостоверено време: 12.07.2021 09:47:45
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2021 06:47:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-12 09:47:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000154875525
  Удостоверено време: 12.07.2021 09:47:47
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2021 06:47:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-06 16:52:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157048088
  Удостоверено време: 06.08.2021 16:52:02
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2021 13:52:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-06 16:52:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157048114
  Удостоверено време: 06.08.2021 16:52:27
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2021 13:52:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-06 16:52:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157048127
  Удостоверено време: 06.08.2021 16:52:46
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2021 13:52:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 1 "ФАРКОЛ" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:51:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159179670
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:51:14
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:51:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2 "МЕДОФАРМА" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:51:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159179674
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:51:16
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:51:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 14:51:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159179677
  Удостоверено време: 31.08.2021 14:51:18
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 11:51:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-31 17:06:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159191356
  Удостоверено време: 31.08.2021 17:06:52
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2021 14:06:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка в ЕС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-03 12:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159556199
  Удостоверено време: 03.09.2021 12:14:39
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2021 09:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на влязло в сила Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-29 15:01:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161795938
  Удостоверено време: 29.09.2021 15:01:19
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2021 12:01:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "ФармаВижън" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-11 14:41:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163010896
  Удостоверено време: 11.10.2021 14:41:32
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2021 11:41:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена пръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-11 15:35:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163016214
  Удостоверено време: 11.10.2021 15:35:49
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2021 12:35:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка TED

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-15 10:29:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163281035
  Удостоверено време: 15.10.2021 10:29:07
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2021 07:29:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори