Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

"Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.за нуждите на "МБАЛ-Разлог"ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:29:22Последна промяна: 2021-04-19 11:21:24
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-19 14:00:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147695468
  Удостоверено време: 19.04.2021 14:00:36
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2021 11:00:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договора

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-19 14:00:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147695464
  Удостоверено време: 19.04.2021 14:00:33
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2021 11:00:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:11:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148417241
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:11:43
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:11:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:11:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148417243
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:11:46
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:11:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 16:11:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148417250
  Удостоверено време: 27.04.2021 16:11:48
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 13:11:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори