Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Избор на доставчик на ел.енергия

Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:38:12
АОП номер: 00451-2019-0005 Статус: възложена

„Избор на доставчик на електрическа енергия,

координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране

на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

 за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД”

Индивидуален номер на процедурата: 0005574
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 104693.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:38:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110431291
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:38:56
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:38:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:39:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110431322
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:39:21
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:39:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:39:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110431357
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:39:52
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:39:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:40:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110431452
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:40:59
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:40:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 09:56:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112254125
  Удостоверено време: 12.11.2019 09:56:22
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 07:56:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:10:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112685154
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:10:42
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:10:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:10:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112685158
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:10:46
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:10:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:10:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112685164
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:10:49
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:10:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:10:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112685173
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:10:53
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:10:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-13 15:51:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114222412
  Удостоверено време: 13.12.2019 15:51:53
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2019 13:51:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори