Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:49:45
АОП номер: 00451-2017-0003 Статус: отворена

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002595
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 146600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33694000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи