Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:49:45
АОП номер: 00451-2017-0003 Статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002595
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 146600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33694000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309107
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:38
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309109
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:40
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309113
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:43
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309115
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:45
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309122
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:49
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072309104
  Удостоверено време: 11.07.2017 14:57:36
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 11:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 13:23:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072970085
  Удостоверено време: 03.08.2017 13:23:20
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 10:23:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-28 18:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075848225
  Удостоверено време: 28.11.2017 18:02:45
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2017 16:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-28 18:02:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075848226
  Удостоверено време: 28.11.2017 18:02:51
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2017 16:02:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:47:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094585
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:47:24
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:47:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:47:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094600
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:47:58
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:47:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:48:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094618
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:48:28
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:48:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 17:25:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076095516
  Удостоверено време: 08.12.2017 17:25:18
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 15:25:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Емония Фарматех България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350602
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:40
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Марвена Диагностика ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350604
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:43
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медилаб С ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350606
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:47
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Медицинска Техника Инженеринг ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350609
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:51
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Елит Медикал ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350611
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:55
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Лабекс Инженеринг ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:43:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350615
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:43:58
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:43:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Лаб Диагностика ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 13:44:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077350626
  Удостоверено време: 29.01.2018 13:44:02
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 11:44:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори