Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 13:48:17Последна промяна: 2016-04-14 13:47:34
АОП номер: 00451-2016-0002 Статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на МБАЛ-Разлог ЕООД - за период от 24 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0000677
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 73800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи