Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на топлинна енергия

Дата и час на публикуване: 2015-09-12 18:02:34Последна промяна: 2015-09-12 18:00:49
АОП номер: 00451-2015-0005 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за период от 48 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0000312
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 800000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG413
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: МагдаленаКоцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 13:37:52
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 13:37:52
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 13:37:52
 • Съобщение по чл.69а ал.3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-22 12:32:17
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-28 15:29:40
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-28 15:29:43
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-28 15:29:45
 • Договор за доставка на топлинна енергия.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 14:02:15
 • Освобождаване на гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 14:56:41
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 16:12:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045921168
  Удостоверено време: 05.04.2016 16:12:46
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 13:12:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 10:55:47
  Дата и час на промяна: 2016-04-11 14:43:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046104156
  Удостоверено време: 11.04.2016 14:43:18
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 11:43:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 16:06:21
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 15:56:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049705980
  Удостоверено време: 20.07.2016 15:56:00
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 12:56:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:06:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050488825
  Удостоверено време: 16.08.2016 11:06:45
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 08:06:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:11:30
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 11:21:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057245467
  Удостоверено време: 21.11.2016 11:21:14
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 09:21:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане 12-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 09:34:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065261421
  Удостоверено време: 19.01.2017 09:34:36
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 07:34:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори