Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-08-10 16:47:12
АОП номер: 00451-2015-0004 Статус: прекратена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД за период от 120 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0000257
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 1800000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG413
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи