Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на общи и специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-07-23 14:37:50Последна промяна: 2015-07-23 15:39:06
АОП номер: 00451-2015-0003 Статус: възложена

Доставка на общи и специфични медицински  консумативи и  изделия за нуждите на  МБАЛ-Разлог ЕООД за период от 2 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0000220
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 170000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG413
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-04 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи
 • Решение Номер: 411 от 23.07.2015 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:35:33
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:23:25
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:36:53
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:36:51
 • Ценова оферта - таблица

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 15:36:57
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 11:09:32
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 15:34:03
 • Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 15:39:00
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:44:04
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:44:08
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 15:19:17
 • Информация за усвоени/освободени гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 15:20:05
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 16:09:33
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 16:10:26
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 16:11:16
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 12:40:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048369586
  Удостоверено време: 17.06.2016 12:40:51
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 09:40:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 10:59:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049694307
  Удостоверено време: 20.07.2016 10:59:24
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 07:59:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050489325
  Удостоверено време: 16.08.2016 11:20:25
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 08:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:12:06
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 11:21:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057245539
  Удостоверено време: 21.11.2016 11:21:54
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 09:21:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания през м. 11-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:50:44
 • Плащане 12-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 09:35:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065261450
  Удостоверено време: 19.01.2017 09:35:38
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 07:35:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори