Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на медикаменти, консумативи, дезинфектанти и разтвори за нуждите на отделение по хемодиализа при МБАЛ – Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00Последна промяна: 2015-07-09 13:43:13
АОП номер: 00451-2014-0002 Статус: възложена

Периодични доставка на медикаменти, консумативи, дезинфектанти и разтвори за нуждите на отделение по хемодиализа при МБАЛ – Разлог ЕООД за срок от 2 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0000189
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 400000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000, 33190000, 33692800, 33631600
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: 0896787799
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00
 • Техническа и ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00
 • Указания и разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-10 10:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-05 13:30:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 13:30:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Сключен договор - Дъчмед Интернешънъл

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Сключен договор - Медекс

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Сключен договор - Соломед

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Сключен договор - Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Сключен договор - Хелмед България

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Освобождаване на гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Плащане по договори

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 15:19:17
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 15:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043664447
  Удостоверено време: 18.01.2016 15:56:21
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2016 13:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 16:15:07
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 16:59:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049708450
  Удостоверено време: 20.07.2016 16:59:22
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 13:59:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 14:56:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050497342
  Удостоверено време: 16.08.2016 14:56:59
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 11:56:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:12:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 16:13:33
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 16:14:02
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 11:22:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057245639
  Удостоверено време: 21.11.2016 11:22:42
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 09:22:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания през м. 11-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:50:44
 • Плащане 12-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 09:36:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065261480
  Удостоверено време: 19.01.2017 09:36:16
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 07:36:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори