Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория в МБАЛ-Разлог ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:30:35Последна промяна: 2015-06-18 14:30:17
АОП номер: 00451-2015-0002 Статус: възложена

Доставка ва реактиви и консумативи за клинична лаборатория в МБАЛ-Разлог ЕООД за период от 2 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0000143
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 120450.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG413
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:29:56
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:29:58
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:30:02
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:30:04
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 14:30:06
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-03 16:16:31
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 16:44:02
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 16:44:05
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 16:44:08
 • Сключен договор с Марвена Диагностика ООД

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 13:15:10
 • Сключен договор с Елит Медикал ЕООД

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 13:15:13
 • Сключен договор с ЕТ Биомед - Николай Голомехов

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 13:15:16
 • Освобождаване на гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 16:32:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045888141
  Удостоверено време: 04.04.2016 16:32:08
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 13:32:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания за месец 08.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-15 11:09:22
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 15:48:42
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 12:07:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057250531
  Удостоверено време: 21.11.2016 12:07:23
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 10:07:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания през м. 11-2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:50:44