МБАЛ Троян

„Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Троян" ЕООД и обратно“

Дата и час на публикуване: 2023-03-29 11:20:34
ID номер: 00086-2023-0005 Статус: отворена

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Троян" ЕООД и обратно

Индивидуален номер на процедурата: 0007179
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 31000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-04-09 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра/ инж. Росен Дунков - Ръководител АСБ
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94