МБАЛ Троян

Доставка на медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-09-12 14:04:05
ID номер: 00086-2022-0005 Статус: затворена

Доставка на медицински изделия за отделение по Хемодиализа при "МБАЛ - Троян" ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0007103
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-23 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94