МБАЛ Троян

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-04-14 15:38:09
ID номер: 00086 -2021-0002 Статус: отворена

Доставка на медицински консумативи

Индивидуален номер на процедурата: 0006759
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-26 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94